torsdag den 30. juni 2022

Bøger juni 2022

 UDGIVELSER I JUNI


Har i set de nye udgivelser der er udkommet her i juni, hvis ikke, så kan i danne jer et overblik over dem her. 

Alle bøgerne kan selvfølgelig købes på mellemgaard.dk

ASA OG OQUNALU
Asa og Oquna er et eventyr om to grønlandske unge, der oplever drama, venskab og kærlighed. Fortællingen kredser om grønlandsk kultur og identitet. Det er en letlæst og spændende fortælling med overraskelser og farlige situationer. Historierne vil fange de unges interesse og egner sig for både unge som voksne med interesse for spænding og personlig udvikling.

DE UDVALGTE
Storm: Efter indlæggelsen af Kallan må Storm igen trække i uniformen og træde ind i storrådet på vegne af Laburidias vampyrer. På stolen overfor sidder en ældre han iført den hvide kutte tilhørende Tartaros’ tempel. De to hanner ser hinanden an, begge vel vidende, at mere end kun deres egen fremtid står på spil. Kallan: Bundet til sin hospitalsseng af en dialysemaskine må Kallan se de dystre fremtidsudsigter i øjnene og træffe nogle valg. Skal han acceptere, at han nu er arbejdsløs og definitivt afhængig af Storm? Eller skal han forsøge at afslutte det, han begyndte før indlæggelsen?

DOMMERE TÆNKER IKKE HØJT
Bogens titel, Dommere tænker ikke højt, henviser til, at dommere traditionelt holder deres tanker for sig selv. Her får du et sjældent indblik i, hvad der har formet en dommer og hans tankegang. Du får øget din viden om, hvad der fra 1960’erne og frem foregik i et bondesamfund og på et universitet, om arbejdet som advokatfuldmægtig i en provinsby og som embedsmand i Justitsministeriet. Men først og fremmest får du indsigt i, hvad der foregår i en retssal. 

DØDBRINGENDE CAMARGUE
August: Luften ligger som en kvælende varm dyne over Provence. Kaptajn Roger Blanc og hans kollega Marius Tonon bliver kaldt til Camargue. En kamptyr er brudt ud af sin indhegning og har stanget en cyklist til døde. Umiddelbart ser det ud til at være et bizart uheld. Lige indtil Blanc finder beviser på, at nogen lod leddet stå åbent med vilje. 

ELVIS COSTELLO
Musiker og sangskriver Elvis Costello havde en rig musikalsk ballast med i bagagen, da han i 1977 debuterede som new wave-sanger med albummet My Aim Is True, og relativt hurtigt stod det klart, at én genre ikke kunne rumme hans musikalske vingefang. Han brød tidligt ud af new wave-bølgen, og konsekvent har han siden hoppet fra genre til genre – country og klassisk over jazz til easy listening, opera og ballet – men er altid vendt tilbage til udgangspunktet i den rene, uforfalskede rockmusik.

FORBUDTE FØLELSER OG FARLIGE TANKER
Læseren får en oplevelse af et gennemgribende unikt indblik i lgbt+-miljøets undergrundsunivers, hvor kulturel seksuel afvigende adfærd er omdrejningspunktet. Jonathan Samuel er en pikfikseret homoseksuel, der skal balancere i uhensigtsmæssige problemstillinger, når tragedierne og traumerne gennemleves, der slutteligt skal resultere i en harmonisk tilværelse. Men når den fatale, afgrundsdybe virkelighed overmander Jonathan Samuel, skal der foretages vigtige og afgørende valg, dette gøres i samarbejde med den indspiste lgbt+-vennegruppe, med krisemøder og fester, hvor alkoholen frembringer en ligegyldighedsfølelse, der er så altomsluttende nødvendig, når det smertefulde følelsesliv krakelerer. 

HIGH ON SPIRIT
The book contains affirmations and mantras that participates actively to bring insight in the themes, that need being cleared as well as participating in transforming personal aspects one is struggling with. The book indicates the use of the violet flame as an important factor in this work, as well as the work with the 7 flame meditation that works with all the 7 chakras in the ethereal body. 

HVAD MED JØRGENS OG KAROLINES FREMTID?
Fokus er lagt på Jørgen og Karoline, et ægtepar i halvfjerdserne, hvor Karoline har været syg i en del år, og Jørgen er velfungerende. Han søger efter en kvinde, der kan give ham noget af det, som han ikke mere kan få hos Karoline. Via datingbureauer finder han kvinder, som er blevet alene, og som mangler en mand i deres liv. Der opstår det problem, at de kvinder, som Jørgen dater, efterhånden som de bliver glade for Jørgen, vil have ret til at disponere over ham ud over tidspunktet 10-17, som er det tidspunkt, Karoline tillader Jørgen at være uden for hjemmet. Da Karoline får en rollator, får hun på sine gåture i vænget en enkemand som kæreste. Det sker på et tidspunkt, hvor Jørgen er vraget af alle de kvinder, han kender. Hvad nu?

HÆVNENGLE
De rejser til fortiden for at redde fremtiden. For at rette op på et menneskeskabt paradoks, der truer med at ændre menneskehedens skæbne for altid, må rangerne trodse Roms legioner på højden af deres magt. Deres mission er at redde én mand fra slaveri for at sætte verden fri. Et eventyr, der strækker sig over to årtusinder, fører dem fra kejsertiden over belejringen af en by på vej mod total krig og til en mareridtsverden, der kunne blive virkelighed, hvor civilisationen er reduceret til en myretue. Det hele er op til de fem, da de påtager sig opgaven som hævnengle.

JAMEN HAN HOLDT JO SÅ MEGET AF DIG
Jamen han holdt jo så meget af dig er en autentisk fortælling om, hvordan en piges liv tager sin begyndelse i 1957, og hvad alt for megen voksen seksualitet gør ved et barn. Og hvordan det er at vokse op med en narcissistisk far, der først og fremmest tilgodeser egne behov, og hvordan en mor underlægger sig disse. At være vidne til deres seksualitet og ikke lære at sætte sine grænser, som bliver totalt udviskede. Brødrene sætter grænser, men bliver afstraffet. Begge brødre ender med voldsomt misbrug.

KAPTAJNEN OG ANDRE FORTÆLLINGER
Kaptajnen og andre fortællinger er 35 erindringsbilleder om en barndom i en landsby lidt udenfor Amsterdam i efterkrigstidens Holland, en barndom, der udviklede sig til et absurd teater med en syg far, en dybt frustreret mor og lettere skøre onkler og tanter og en katolsk skolegang på en drengeskole hos munkene, hvor sex og piger var tabu. Det er lette og personlige erindringer skrevet mange år senere uden bitterhed, men med en blid og rammende humor.

KÆNGTEN FRA KANGAAMIUT
Winther, en falleret revisor med røde tal på samtlige konti – såvel de økonomiske som de menneskelige – forsøger at komme til hægterne igen. Jobbet som vagtmand på campingpladsen kaster ikke noget særligt af sig, og Sommerland – en ældre, bindegal elitesoldat, som fungerer bedst på en blanding af lykkepiller og adrenalin – der ellers hjælper ham med jobbet, har sit at slås med efter at have laserudpeget et bombemål, som slet ikke brød sig om at blive peget på.

KONCEPT, FUNKTIOM, ENKELHED OG FORM I BYGGEPROCESSEN
Bogen handler om arbejdserfaring og ser på byggeriets faser fra start til slut. Det vigtigste er, at fagfolk skal undgå unødvendige problemer, ligesom der skal være bedre kommunikation mellem fagfolk og bygherre. Det handler om forståelsen i byggeprocessen, hvor byggemødet skal føre til, at der er styr på processen.

KRIKANDEDAMMEN
50 år er der gået, siden jeg stagede min lille træpram ud af kanalen i Uggelhuses lille jollehavn med det nyindkøbte jagtgevær liggende på toften. Det blev starten på en verden af oplevelser som jæger. Sidenhen kom bukkejagten til, selvom det altid var fjorden, som var omdrejningspunktet i min tilværelse som jæger. Pludselig, som et lyn fra en klar himmel, kom coronaen. Borte var alle fællesjagterne. Borte var samværet på skydebanerne. Jeg blev brutalt sat tilbage i tiden. Dernede, ikke så langt borte, lå fjorden imidlertid og kaldte på mig. Jeg fandt tilbage til mine jagtlige rødder. Jeg brugte alle mine frie timer på jagten på fjorden og genfandt i rigt mål glæden ved at sidde under stjernerne en tidlig morgen og dele madpakken med hunden, mens man ventede på de første fugle. Det blev til en smuk buket af nye oplevelser og erindringer, som nok var gået i glemmebogen, hvis ikke man igen havde haft sin gang på fjorden. Erindringer om gamle venner og bekendte, mennesker, som har krydset min vej og har sat deres spor i mine minder. Det er det, denne bog handler om, jagten.

KÆMP FOR ALT
Kære læser Da jeg, for seks år siden gik i gang med at skrive min slægtsromanserie, var det min plan, at den skulle være i tre dele, og sådan var det også, indtil jeg var godt i gang med at skrive den del, du sidder med i hånden nu. Men så begyndte personerne at ville en anden vej, end jeg havde forudset, og der var bipersoner, der pludselig kom til at spille roller i fortællingen, jeg blev nødt til at tage med. Det er det, der kan ske i den kreative proces. Så nu kommer der altså endnu et bind i min familiekrønike, som kommer til at hedde Mørkest før daggry. Finn Hviid Bredahl

KÆRLIGHED OG DÆMONER
Sofie må igennem en helt nødvendig retssag efter sin ugerning. En retssag, som bringer hendes nærmeste endnu tættere sammen, bortset fra hendes mormor, som tager afstand fra det hele. I retten kommer det også frem, hvorfor hendes far har gjort og handlet, som han har. Sofies mor og storebror må gøre alt for at gemme sig for pressen, og samtidig opstår der en stor og ægte kærlighed imellem Sofies storebror, Victor, og bedste veninde, Maria. 

MENNESKER I ALLE LANDE, FOREN JER
Bogen fortæller om forfatterens fynske barndom. Soldatertjeneste i Odense og cand.theol. i 1966 efter fire år på Regensen. Han debuterede som forfatter med Kierkegaard og Regensen. Blev gift i 1966. Begyndte sin præstegerning i Toreby på Lolland. Her holdt han i 1967 mindegudstjeneste for John F. Kennedy. Den førte til stiftelsen af Kennedy Selskabet. Mindegudstjenester holdt han også for trafikkens ofre og for Kaj Munk. Herom udgav han flere bøger. Ved Kennedys 60-års fødselsdag lagde han kimen til: MÆND AF MOD PRISEN. Kennedy Selskabet førte ham til møder med Kennedy-familien og en række kendte på verdensplan. Politisk indsats førte til fredskonferencer i Moskva og til FN i New York.

MENNESKETS MØDE MED ENGLE
Allah, skaberen af mennesket og englene, lærte mennesket navne, retorik, prosa og digte, der skulle modstå universets hårdeste vinde. Allama Iqbal anvendte det samme. Han brugte sproget til at opbygge sin afhandling for at gøre mennesket til den højeste skabelse af Allah. Allama Iqbal valgte poesien. Denne bog fokuserer på Allama Iqbals poesi for at se, hvordan han fremhæver menneskets styrke og kompetencer og sammenligner dem med englenes. 

MR. JOBS
Bogen tager udgangspunkt i de gamle grækeres opfattelse af kærligheden. Alt lige fra eros, den erotiske kærlighed, til andre former for kærlighed såsom familiekærligheden, som jo er den følelse, der blandt andet strømmer mellem forældre og børn og er en meget kraftfuld kærlighed, samt den uselviske kærlighed, hvor empati er kodeordet, og som er meget relevant set i lyset af en coronapandemi. 

NEMT BYTTE
South Wales Valleys 23. juni 2016. Forude venter endnu en lang dag på slagteriet med at skære oksekroppe op for den tidligere reality-tv-stjerne og Iron Man-udfordrer Caleb Jenkins, hvis ubekymrede tilværelse forsvandt som dug for solen, da hans fars tæppeforretning som følge af den globale finanskrise gik konkurs året før. Mens han har travlt med at tage sig af sin bror, der er konspirationsteoretiker, lånet på forældrenes hus og sin egen altødelæggende sorg, indre vrede og håbløse kreditværdighed, lover politikere fra både højre og venstre de angste og stemmeløse mennesker omkring ham, at virkelige forandringer er på vej. Caleb søger desperat anerkendelse, men han kan ikke rigtig finde den, og han er presset helt ud til kanten.

PARAFRASE
Dette er en historie om et selvmord. Det er også en fortælling om al den erindring, som afstedkommer i tabet af det nære, om skønhed og sorg, om polemik og venskab, om kærlighed og brud og om dannelse og udlængsel. Parafrase er Tristitias erindring om den unge, melankolske Ferdinand, som underlagt det modernes åg føler sig draget mod melankoli og æstetik. Gennem den ydre såvel som den indre rejse forbinder han skønheden til melankoli i et stadigt forsøg på at transcendere den fysiske virkeligheds ubarmhjertighed. 

PROVENCE I FLAMMER
Det er blevet efterår i Provence, og kaptajn Roger Blanc har stadig ikke stunder til at nyde livet i de nye omgivelser: I nabobyen Lançon styrter et propelfly ned i en olivenlund, og piloten bliver dræbt. Blanc og hans kolleger skynder sig til ulykkesstedet, men det står hurtig klart, at der er meget, som ikke stemmer: Afdøde var militærpilotaspirant og i øvrigt kendt som en fremragende flyver. Der er flere vidner til ulykken, men deres forklaringer stemmer ikke overens. Måske var det alligevel ikke en tragisk ulykke? Blanc har intet andet valg end at indlede en efterforskning, som snart afslører noget interessant: Tilsyneladende arbejdede afdøde for et narkokartel i Marseille. Og hans kammerater er alt andet end rystede over ulykken … 

TEATERSTYKKER OG DRAMATISKE FRAGMENTER
I Teaterstykker og dramatiske fragmenter udbreder Niels Henrik Hooge det miljø- og bæredygtighedslitterære pionerprojekt til nutidsdramatikken, han startede med de filosofiske digtsamlinger Grøn nation og Miljødigte.

THE LONGRIDER
Det er vigtigt, hvordan man møder folk derude i verden. ”Jeg har så tit haft brug for hjælp. Specielt når jeg har overvurderet mig selv og min styrke. Så er det vigtigt, at man møder folk med den rette attitude,” vurderer Lars Nielsen. Det var dog ikke nødvendigt, da han måtte bede nogle eskimoer i det nordvestlige Canada om hjælp. ”De kan se i øjnene på folk, om de er ærlige,” siger han med smilende øjne.

VANDRINGENS MÆRKBARHED
Bogen forsøger at udpege retninger, der styrker vores forbundethed – ikke kun med naturen, men med et større kosmologisk register. Vandringen understøtter en fornemmelse af forbundethed med et større udenfor. Forfatteren kredser om vandringens nærmere beskaffenhed, mening, dens metafysik og viser eksistensens grænser. Sideløbende hermed udforskes spørgsmål om pædagogik, sprog, ensomhed, fælleskab og dagbog som livspraksis.

VIOLINIST I AUSCHWITZ
Historien er fortalt i to spor: Det ene, i nutiden, handler om undersøgelserne, det andet om Auschwitz og den ubegribelige hverdag, som musikerne beretter om. De fortæller om koncerterne, som deres liv afhang af, de endeløse prøver, slavearbejdere, der gik til arbejdet ledsaget af instrumenternes rytme, søndagskoncerterne, og om hvordan Mengele udvalgte de stykker i repertoiret, som han ville lytte til i pauserne mellem ’udvælgelserne’.

ØSTFRISISK MORDER
Den kvindelige kommissær Ann Kathrin Klaasen efterforsker i byerne Norden og Aurich.´Fire mænd bliver brutalt myrdet i Norden i Østfrisland: den første med et antikt gevær, den anden med et sværd, den tredje med pil og bue og den fjerde med gift. De var alle medlemmer af Regnbue-foreningen, en forening, der drager omsorg for handicappede og deres pårørende. Og som også tager hånd om deres finansielle interesser. Var der uregelmæssigheder omkring indtægterne? Vil gerningsmanden udslette hele foreningen?


Ugens anbefaling uge 26

 UGENS ANBEFALING UGE 26

I denne uge anbefaler vi "Skelettet I Muren" af Michael Næsted Nielsen


En mørk og regnvåd nat kører en bil med Johan på 13 og hans far og mor tør for benzin på en øde landevej. Johans forældre går efter hjælp. Johan bliver alene tilbage. Pludselig ser Johan et svagt lys langt inde mellem skovens træer. Han er utryg ved at være alene og går efter lyset. Men det, som Johan finder langt inde i skoven, er ikke hjælp, men et stort, gammelt og forladt hus. Her bor ingen mennesker – ingen levende i hvert fald. Den eneste, som er hjemme, er spøgelset af en ung pige, der for mange år siden blev myrdet i huset. Men hvor? Og hvor er liget? Hvem var morderen? Måske er morderens onde spøgelse her også? Johan finder en skjult gang, der fører dybt ind til husets hemmelige rum. Men én eller anden følger efter ham. Johan kan høre de listende, skæbnesvangre fodtrin nærme sig. Er det morderens spøgelse, eller er det noget meget, meget værre?


Uddrag af bogen

Selv om Johan var skidebange for, hvad han ville finde deroppe, gik han videre op ad trappen. Han så sig tilbage. Trappen bag ham var opslugt af mørket. For hvert skridt blev lugten af død stærkere og tydeligere. Men der var ingen vej tilbage. Johan kunne fornemme, at han ikke var alene: her var mindst én anden i huset. Han havde hørt fodtrin! Men var det en levede eller en død? Efter lugten at dømme var det nok ikke en levende. Johan skød tanken fra sig og fortsatte opad. Det var nysgerrighed som drev ham, men han havde også desperat brug for at låne en telefon. Johan standsede op som ramt af lynet: han kunne høre en svag latter. Det kom oppe fra mørket. Det var en pige. Hun lo sagte, men muntert. Når han tænkte over det, lød pigens latter måske mere som en slags advarsel. En advarsel om ikke at gå længere op. Og måske også en advarsel om, at han var ved at trænge ind i de dødes verden.

 

Om forfatteren

Michael Næsted Nielsen (f. 1961) er en dansk forfatter, som især skriver spændende, dramatiske og nogle gange uhyggelige bøger for piger og drenge. Siden sin debut i 1990 har han skrevet over 90 bøger i form af romaner, noveller, digtsamlinger og flere antologier.


Vi anbefaler stærkt denne ungdomsbog. Den er sprængtfyldt med gys og spænding!


Bogen kan selvfølgelig købes på mellemgaard.dk

mandag den 20. juni 2022

Nye udgivelser juni 2022

 

NYE UDGIVELSER JUNI 2022

En masse spændende bøger er udkommet. 
Tillykke til alle forfatterne! 

Bøgerne kan selvfølgelig bestilles over mellemgaard.dk. 
Der er en masse god læsning til den kommende sommerferie. 


Ugens anbefaling uge 25

 UGENS ANBEFALING UGE 25

I denne uge anbefaler vi bogen "Asa og Oquna".


Asa og Oquna er et eventyr om to grønlandske unge, der oplever drama, venskab og kærlighed.

Fortællingen kredser om grønlandsk kultur og identitet.

Det er en letlæst og spændende fortælling med overraskelser og farlige situationer.

Historierne vil fange de unges interesse og egner sig for både unge som voksne med interesse for spænding og personlig udvikling.

I dag udkommer bogen og den er super spændende og velskrevet. Den fås både på dansk og på grønlandsk!

Den kan selvfølgelig købes på mellemgaard.dk


Uddrag af bogen

Alt indgød en dyb ro i sindet. Men han var ved at miste den ro, for Asa var ikke dukket op med sine venner. Dagen var vigtig, for det var i dag de skulle nå at grave guldet op. De var i dag, at folk sov rusen ud efter nattens druk. Det var i dag, at de som stadig var vågne  ville tage ind til sommerfesten i Igaliku. Asa måtte bare dukke op. Snart!

 

Om forfatteren

Ahmed Akkari er født i 1978 i en havneby ved middelhavskysten og opvokset i Danmark. Han har over længere tid levet og arbejdet som lærer i Grønland, hvor fortællingen er blevet til.mandag den 13. juni 2022

Ugens anbefaling uge 24

 UGENS ANBEFALING

I denne uge anbefaler vi "Langt væk hjemmefra" af Eva Buxbom. 

Tvillingerne Sam og Samantha bliver afleveret på børnehjemmet ”Solstrålen” af deres far og hans nye kæreste, og en ny og barsk verden åbner sig for dem.

Deres mor, en højtanset forsvarsadvokat, anholdes og fængsles. Politiet har fundet flere kilo kokain på hendes kontor. Et fund, som hun nægter at kende noget til.

Ud over kampen med forandringer søger de at forstå, hvorfor deres mor er blevet fængslet, og deres far ikke kan tage sig af dem.

Fortiden bliver ved med at spøge trods mange gode forandringer.

Søgen efter forståelse griber ind alle familiemedlemmernes liv. Først til sidst bliver tidligere handlinger og intentioner kædet sammen til en overraskende forståelse. En forståelse, der kommer til at ryste alle – også læseren.  

Langt væk hjemmefra er en spændende, hjertevarm og humoristisk roman, der viser, at mod, forståelse og kærlighed også kan opstå, når livet er hårdt og uforståeligt.

Hvis du vil læse en spændende bog fyldt med kærlighed, så er den lige noget for dig. 

Vi anbefaler stærkt Eva Buxboms værk. Det er den perfekte bog til sommerferien, så gå ind og bestil den på mellemgaard.dk med det samme. 

Uddrag af bogen

Far kørte bilen og ved siden af ham, sad hans nye kæreste. Hans nye kæreste, hun var en fucking bitch, der slet ikke interesserede sig for Samantha, og det var en meget stor fejl, for alle normale mennesker kan lide Samantha. Den nye kæreste var så ligegyldig som noget. Egentlig var han glad for, at hun var en bitch, for far fortjente ikke bedre. De kørte i stilhed, Sam havde ikke noget at sige. I Sams seks år korte liv, var der mange ting, han fandt ubegavet og underlige. Det foruroligede ham, at så mange voksne, der var så uintelligente, havde så meget magt over hans liv.

 

Om forfatteren

Eva Buxbom har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor kommunikation og psykologi og har altid brændt for at forstå menneskers handlinger og motiver. Hun er nu klar med sin debutroman Langt væk hjemmefra, en drama/krimi-roman, som skildrer, hvordan et stort narkofund hos en forsvarsadvokat starter en lavine af afpresning, bedrag og mordforsøg.


torsdag den 9. juni 2022

Ugens anbefaling uge 23

 UGENS ANBEFALING


I denne uge anbefaler vi "Shining Darkness"


Bogen er fyldt med mystik, spænding og vidunder. Den er værd at læse, derfor anbefaler vi stærkt denne bog!

Bogen kan købes på mellemgaard.dk


Mismatched eyes of black and white and not a pupil to be found. Tara has always known she is different, but when she learns why that fact suddenly matters, and she is forced to leave her small village to prove to herself that she does not have to be the monster her world thinks she is.

Trained since the age of three and chosen to be one of his country’s future leaders, Aegis knows how to turn things to his advantage, but when his master tells him to bring a mysterious girl to the capital, his world of rules starts to crumble, and he is forced to make a choice between logic and intuition.

Shining darkness is inspired by a dream and is the product of what happens when a good dream is continued on paper together with a lot of ‘if – then’ reasoning.

 

Uddrag af bogen

“She was not sure what she had expected, but the tall man waiting for her was not it. He was exceptionally tall, like her father, but instead of her father’s blond and thinning hair this man had a mop of chestnut brown curls and a warm set of green eyes. Smiling just like the rest of his face and body was.  Giving him an almost giddy child like quality which soothed the impact of his size. He was big but not scary.

“I  I  I, I was not hiding, I fell” She managed to get out. Stammering through most of it, still surprised and not sure how much of his happy demeanor could be trusted. “

 

Om forfatteren

Anne Broch was born in Denmark in 1991 on a regular day, no stormy night in sight. At day she works as an engineer making toys and at night she sleeps, coming up with all sorts of story lines in her dreams.torsdag den 2. juni 2022

Ugens anbefaling, uge 22

 

 UGENS ANBEFALING


I denne uge anbefaler vi "Den døde er vækket til live". 

Jonas og hans far og mor flytter ind i et ældgammelt, mørkt og uhyggeligt hus. Men Jonas mærker hurtigt, at ikke alt er, som det skal være. Den gamle kokkepige advarer ham om, at ”huset vil æde dig levende”. Der går ikke længe, før Jonas mærker, at de bestemt ikke er alene. I mørket om natten hører og ser han spøgelset af en død dreng, der går igen i husets mørke gange. Men hvad vil spøgelsesdrengen? Hvad leder han efter? Hævn, måske? Hvem skal dø nu i nat?

Jonas er rædselsslagen af skræk. Men hans eneste ven i skolen, Tore, som han vistnok også er lidt forelsket i, tror ikke på spøgelser. En sen nat mødes de i huset, går ned i den dybe kælder for at finde spøgelset og få svar på, hvem han er, og hvorfor han hjemsøger huset. Men er det spøgelsesdrengen, de møder, eller er det noget meget værre? Måske en ond dæmon fra helvede? De søger svar, og de får dem, men det kan godt være, at de aldrig skulle have spurgt – svaret er rædselsvækkende.
Om forfatteren

Michael Næsted Nielsen (f. 1961) er forfatter til over 80 romaner, noveller og digtsamlinger. Mange af hans bøger for børn & unge er spændende, dramatiske og nogle gange uhyggelige. Michael har skrevet mange spøgelseshistorier, krimier og andre gysere for børn og unge, og han elsker selv et rigtigt godt gys.


Bogen er fyldt med spænding og uhygge for børn. 

Husk at bogen kan købes på vores hjemmeside mellemgaard.dk 


Ugens anbefaling uge 49

UGENS ANBEFALING UGE 49 I denne uge anbefaler vi "Nissen flytter ind", som er en bog der giver inspiration til kreative juleideer....

Populære indlæg